Puoluekokoukseen pakollinen ennakkoilmoittautuminen

Puoluekokous järjestetään Oulussa 4. – 6.9.2020 alkaen perjantaina 4.9. kello 15.00. Kokouspaikkana on Ouluhalli osoitteessa Ouluhallintie 20, 90130 Oulu.
Puoluekokouksessa käsitellään puolueen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat sekä puoluehallituksen esitykset poliittisiksi linjauksiksi ja kannanotoiksi. Puoluekokous hyväksyy Keskusta 2030 –uudistusohjelman ja käsittelee puolueen valmistautumista kuntavaaleihin 2021.

Suomen Keskusta r.p.:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen edustajia puolueen sääntöjen 12 §:n mukaisesti. Puoluehallitus on päättänyt noudattaa lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja vaatia puoluekokoukseen ennakkoilmoittautumista.

Muistakaa toimittaa jäsenyhdistyksen edustajan valtakirjat piiriin ennakkotarkastukseen, muutoin se on jätettävä tarkastettavaksi ennakkoilmoittautumisen yhteydessä tai toimitettava omaan piiriin ennen ennakkoilmoittautumisen päättymistä.

Tietoa puoluekokousjärjestelyistä ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä https://keskusta.fi/puoluekokous-2020/

Myös epävirallisten kokousedustajien on ilmoittauduttava ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen päättyy perjantaina 28.8.2020.

 

Puoluekokous 2020