Vuosikokous Vetelissä 15.8 klo 11

Keski-Pohjanmaan Keskustan vuosikokous järjestetään Vetelin Pulkkisessa, Haukilahdentie 144, 15.8 klo 11-.

Ilmoittautuminen ja kahvit klo 10 alkaen. Paikalla Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Samalla voimme iloita tienkorjausinvestoinneista ja saapua Pulkkiseen vt 13 kautta. Yhteys Vimpeliin menevältä tieltä(kantatie 750) on poikki kyseisenä aikana siltatyön vuoksi. Lämpimästi tervetuloa!

Puoluekokoukseen pakollinen ennakkoilmoittautuminen

Puoluekokous järjestetään Oulussa 4. – 6.9.2020 alkaen perjantaina 4.9. kello 15.00. Kokouspaikkana on Ouluhalli osoitteessa Ouluhallintie 20, 90130 Oulu.
Puoluekokouksessa käsitellään puolueen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat sekä puoluehallituksen esitykset poliittisiksi linjauksiksi ja kannanotoiksi. Puoluekokous hyväksyy Keskusta 2030 –uudistusohjelman ja käsittelee puolueen valmistautumista kuntavaaleihin 2021.

Suomen Keskusta r.p.:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen edustajia puolueen sääntöjen 12 §:n mukaisesti. Puoluehallitus on päättänyt noudattaa lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja vaatia puoluekokoukseen ennakkoilmoittautumista.

Muistakaa toimittaa jäsenyhdistyksen edustajan valtakirjat piiriin ennakkotarkastukseen, muutoin se on jätettävä tarkastettavaksi ennakkoilmoittautumisen yhteydessä tai toimitettava omaan piiriin ennen ennakkoilmoittautumisen päättymistä.

Tietoa puoluekokousjärjestelyistä ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä https://keskusta.fi/puoluekokous-2020/

Myös epävirallisten kokousedustajien on ilmoittauduttava ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen päättyy perjantaina 28.8.2020.

 

Puoluekokous 2020

 

 

 

Keski-Pohjanmaan Keskustalle uusi puheenjohtaja

Keski-Pohjanmaan Keskusta piti syyskokouksensa Kokkolan Mediasalissa 30.11. Kokouksen aluksi järjestettiin hiljainen hetki kansanedustaja Antti Rantakankaan muistolle, hänelle laulettiin laulu ”Niin kaunis on maa”.

Poliittisen tilannekatsauksen alustajina olivat puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja ministeri Mika Lintilä. Hallitusvastuukysymykset tappiollisten vaalien jälkeen koettiin haastavina ja päätös niistä tehtiinkin vasta kentän kuulemisen jälkeen. Puoluesihteeri esitti vaalianalyysinään Keskustan tuntemattomuutta, hallitusvastuu on haalistanut kuvaa Keskustasta. Teemoiksi hän nosti Arjen, Lapset ja Luonnon.

Lintilä nosti esille hallituksen haasteista talouden ja 75% työllisyystavoitteen saavuttamisen sekä julkisen talouden tasapainottamisen. Kulunut viikko oli ollut ministerille erityisen raskas, eikä vähiten Rantakankaan poismenon johdosta. Rooliinsa valtiovarainministerinä hän kuitenkin oli tyytyväinen. Lintilä oli syvästi huolissaan keinoista, joilla nykyaikana pyritään vaikuttamaan poliittiseen kannatukseen. Esimerkiksi somessa jaetaan muokattuja videoita mm. ministerien puheenvuoroista joilla johdetaan kuulijoita harhaan.

Piirin henkilövalinnoissa oli tiedossa jo loppukesästä, ettei istuva puheenjohtaja Mari Kerola ole enää ehdolla jatkokaudelle. Niinpä kisaan esitettiinkin kahta ehdokasta, Timo Pärkkää Halsualta ja Piia Rautiolaa Kannuksesta. Äänin 22-20 valittiin Timo Pärkkä piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Marjaana Leivo Kokkolasta ja Hannes Torppa Vetelistä. Onnittelut valituille!